Sakrament małżeństwa

2019-05-11


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

1. Warto wrócić do niestety zapomnianego już zwyczaju zaręczyn, które zawierano na kilka miesięcy, a czasem lat przed ślubem.

2. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu można nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.

3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokółu przedślubnego. Na spisanie tego protokółu trzeba przynieść następujące dokumenty:
- dowód osobiste narzeczonego i narzeczonej,
- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
- świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania - ważne trzy miesiące,
- świadectwo bierzmowania - jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
- "Prośba o wygłoszenie zapowiedzi" do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące,
- zaświadczenie o odbyciu co najmniej trzech nauk przedślubnych,

4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii - wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują. "Prośba o wygłoszenie zapowiedzi", którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.

czy to bedzie w alcie5. Narzeczeni otrzymują także karteczki do spowiedzi na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.

6. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła - dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne - jest do tego wyznaczona jedna osoba w parafii, z którą można się skontaktować za pośrednictwem Księdza Proboszcza.

7. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

8. Liturgia Sakramentu Małżeństwa z Mszą św. (tzw. Ślub Rzymski) wg Obrzędów Sakramentu Małżeństwa

KONKORDAT O MAŁŻEŃSTWIE
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O MAŁŻEŃSTWIE

Licencja proboszcza

Warto wiedzieć

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 29.05.2022