Grupa Szensztacka

Spotkania odbywają się każdego 18-tego miesiąca o godz. 18:30

2019-05-11

 

Szensztat to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa w charakterystyczny sposób. Jego historia i przyniesione owoce wspierają pogląd, że jest to szczególna inicjatywa Boga. Aby zrozumieć Szensztat, należy wziąć pod uwagę to, jako

    ruch odnowy,
    miejsce łaski,
    i szczególna duchowość w obrębie Kościoła.

Jako ruch odnowy w Kościele katolickim, Szensztat działa, aby pomóc odnowić Kościół i społeczeństwo w duchu Ewangelii. Ma ona na celu ponownie połączyć wiarę z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłością do Maryi, Matki Bożej.

Jako międzynarodowy ruch jest obecny na wszystkich kontynentach i ma członków z wszystkich powołań i chodzi w życiu. Jest to duchowa rodzina, która mieści w sobie wiele odgałęzień i społeczności połączonych w jedną Rodzinę Szensztacką. Jako miejsce łaski, Szensztat dotknął życie milionów ludzi. Sanktuarium Szensztackie jest duchowym domem i centrum życia tego ruchu. Sanktuarium jest poświęcone Maryi jako Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięska Królowa z Szensztat.

Poza Prasanktuarium, pierwotnym Sanktuarium na terenie Niemiec istnieje obecnie ponad 160 replik – filialnych sanktuariów na całym świecie, gdzie ludzie zbierają się na modlitwę, odnowę i inspirację. Jak szczególna duchowości w Kościele, Szensztat przyczynił się do wzrostu w świętości mężczyzn i kobiet od czasu 1914 roku.

Jego charakterystyczne cechy umożliwiły na szczególną łatwość w adaptacji do życia w wierze w naszych współczesnych czasach. Jako przymierze duchowości sprzyja osobistej relacji z Bogiem, Maryją i bliźnim. Jako narzędzie duchowości sprawia, że ​​naśladowanie Chrystusa jest bardziej realne i w zgodzie z wolą Bożą. Jako codzienna duchowość szuka sposobów na stworzenie codzienności z praktycznych kroków w kierunku wiary, nadziei i miłości.
Historia Miejsca

Nazwa Szensztat pojawiła się już w 1143 roku jako „piękne miejsce”. W średniowieczu (1143) został tu założony klasztor augustianek z bazyliką poświęconą Maryi – Naszej Ukochanej Pani. Dzisiaj pozostałością tego dzieła jest tylko jedna wieża. Do klasztoru należała kaplica cmentarna, pierwszy raz wspomniana w r. 1319. Wiele razy była niszczona, ale zawsze odbudowywana. Kaplica była poświęcona Świętemu Michałowi Archaniołowi. Od roku 1914 ta właśnie kaplica jest kapliczką łask z Szensztatu.

W 1901 r. teren ten przejęli Księża Pallotyni, którzy następnie przenieśli część ich szkoły misyjnej z Ehrenbreinstein do Szensztatu. Na początku roku 1911 zbudowany został nowy dom studiów, dzisiejsza Wyższa Szkoła Teologiczna, a w 1912 roku wszyscy uczniowie z Ehrenbreinstein zostali przeniesieni do Szensztatu. Wraz z powołaniem Ojca Józefa Kentenicha na stanowisko ojca duchownego, rozpoczyna się nowy rozdział w historii Szensztatu. Swoją ideę przewodnią w wychowaniu młodych zawarł on w słowach: „Chcemy się uczyć, pod opieką Maryi wychowywać się na mocne, wolne, kapłańskie charaktery”. Powstaje Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i w końcu Szensztat jako miejsce łask i Ruch Apostolski. Niektórzy pytają, czy w Szensztacie objawiła się Matka Boża. Nie objawiła się Ona, jak w Lourdes czy Fatimie. Lecz Ojciec Kentenich – w wierze w Bożą Opatrzność i poprzez obserwowanie Bożego działania w znakach czasu – rozpoznał wolę Matki Bożej, powstania tutaj miejsca łask.

„Chcemy się uczyć, pod opieką Maryi wychowywać się na mocne, wolne, kapłańskie charaktery”

18-go października 1914 r. w odnowionej kaplicy św. Michała wygłosił Ojciec Kentenich ważny wykład, nazwany później Aktem Założycielskim Szensztatu. W nim przedstawił młodym członkom Kongregacji Mariańskiej swoje pełne wiary przekonanie, że Matka Boża chce przekształcić tę kapliczkę w miejsce łask i kaplicę pielgrzymkową i zawrzeć ze wszystkimi Przymierze Miłości.
Historia Obrazu

Szensztat nie posiada obrazu Maryi aż do kwietnia 1915, kiedy to jeden z nauczycieli w szkole – o. Huggle, dał uczniom litograf Madonny z Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramce. O. Huggle znał ich potrzebę, znalezienia właściwego wizerunku, dlatego kiedy zobaczył ten obraz w sklepie, zakupił go za 23 marki i podarował chłopcom.

Obraz został umieszczony w Sanktuarium 19 Kwietnia 1915, krótko po tym wydarzeniu nadano mu tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Obraz ten był bardzo powszechny w tamtym okresie, znany pod nazwą Refugium Peccatorum (Ucieczka grzeszników). Został on namalowany przez Luigiego Crosio (1835-1915), portrecisty z Turynu, we Włoszech. Szwajcarska firma “Künzli Brothers” zatrudniła Crosio do namalowania obrazu Madonny z Dzieciątkiem w roku 1989. Następnie wykonali litografy obrazu do sprzedaży na całym świecie jako dewocje. Nawet zanim obraz został kojarzyć z Szensztat cieszył się umiarkowaną popularnością w obszarach Irlandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W 1960 roku, oryginalny obraz (prototyp dla wszystkich wydruków) oraz prawa autorskie zostały zakupione przez Szensztat.

Ruchy i wspólnoty

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 29.05.2022