Żywot św. Antoniego

Chociaż Padwa, miasto w północnych Włoszech, stała się miastem św. Antoniego i jej nazwa służy do odróżnienia go od innych jego imienników, to nie ona była jego ojczyzną. Św. Antoni urodził się około r. 1191 i wychował w dalekiej Lizbonie, stolicy dzisiejszej Portugalii.

2019-05-12

Sam biskup zdejmował obuwie, gdy na czele duchowieństwa zbliżał się do grobu Świętego. To samo czynił burmistrz miasta, kiedy przychodził tu w otoczeniu dostojników republiki i niezliczonego tłumu mieszkańców Padwy. Studenci uniwersytetu różnych narodowości spieszyli tu także z oznakami najwyższej czci. Krąg czcicieli poszerza się z każdym prawie miesiącem.

Wnet obejmuje całą Lombardię, a nawet sięga poza Alpy. Szczególnym wotum tu składanym stają się świece. Niekiedy są tak olbrzymie, że przywożą je wozami i kilkunastu ludzi musi je wnosić do kościoła. Pielgrzymki łączono z przystępowaniem do świętych sakramentów i uczynkami pokutnymi. Padwa stała się ośrodkiem wielkiego odrodzenia duchowego coraz szerszych rzesz.

Cześć oddawana Świętemu przy jego grobie nie była całkiem bezinteresowna. Przychodzono tu z różnymi potrzebami i proszono o wstawiennictwo Świętego. Tak częste były wypadki natychmiastowego wysłuchania, że wnet po łzach i jękach boleści rozlegały się okrzyki radości. Po śmierci Męża Bożego nastąpiła nieprzerwana powódź cudów przy jego grobie... Wśród opisów czytamy o uzdrowieniu dziewiętnastu kalek, pięciu sparaliżowanych, o dwóch uwolnionych od złego ducha, dwóch od febry, o wskrzeszeniu dwóch umarłych.

Wobec tak wielkiej czci oddawanej Antoniemu i mnożących się cudów już w miesiąc po jego śmierci rozpoczęto starania o jego kanonizację. Obok listów od biskupa, duchowieństwa i rady miejskiej wysyłano również delegacje od zakonników, uniwersytetu i znakomitych osobistości.

Ówczesny papież Grzegorz IX, dawny przyjaciel św. Franciszka i protektor zakonu, znał osobiście św. Antoniego i jego cnoty. Kiedy wyznaczona komisja kardynałów przeprowadziła ścisłe badania sprawy i oceniła świętość Antoniego jako niewątpliwą, a ponad czterdzieści cudów jako wiarygodne, papież ogłosił uroczyście kanonizację św. Antoniego na dzień 30 maja 1232 r., a więc w niespełna rok po śmierci Świętego.

Jego święto miał Kościół obchodzić w dniu jego śmierci, 13 czerwca. Wielka była radość Padwy, zakonu franciszkańskiego, do którego św. Antoni należał i wszystkich jego czcicieli. Jego cześć przyjęła się również w dawnym jego zakonie Kanoników Regularnych zwłaszcza w Portugalii, gdzie go czczą pod jego poprzednim imieniem Ferdynanda.

Kanonizacja stała się dla Padwy hasłem do budowy bazyliki godnej tak słynnego Świętego. Postanowiono wznieść ją na miejscu dotychczasowego grobu. Zburzono więc dotychczasowy kościół braci i rozpoczęto prace. Budowa ciągnęła się długo, gdyż przerwano ją na przeciąg prawie dwudziestu lat (1237-1256), kiedy to Padwa znalazła się we władaniu Ezzelina. Uwolnienie miasta przy pomocy innych republik włoskich przypisano również wstawiennictwu św. Antoniego.

Przeniesienia relikwii dokonano w roku 1263 pod przewodnictwem ówczesnego generała zakonu św. Bonawentury. Była to okazja do odnowienia i dalszego spotęgowania czci Świętego. Przy otwarciu grobu okazało się, że najlepiej zachowała się głowa, a język nie uległ najmniejszemu zepsuciu. Uznano to za nowy cud. Św. Bonawentura wygłosił porywające kazanie na temat zasług tego języka dla chwały Bożej, a wspaniały relikwiarz przechowywany w bazylice kryje tę niecodzienną relikwię.

Prace przy bazylice trwały jeszcze kilkadziesiąt lat, a i później podejmowano uzupełnienia i przeróbki. Ostateczny, dzisiejszy kształt przybrała bazylika dopiero w XVI wieku, chociaż i później trwały tu stale prace. Zdobili ją najsławniejsi w historii sztuki artyści: architekci, malarze, rzeźbiarze. Dzięki temu stanowi ona jedno z najpiękniejszych w świecie i w pewnym stopniu jedyne dzieło sztuki. Spotykamy tu różne style: bizantyjski i gotycki, lombardzki i toskański, a nawet arabski.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 03.10.2022