Żywot św. Antoniego

Chociaż Padwa, miasto w północnych Włoszech, stała się miastem św. Antoniego i jej nazwa służy do odróżnienia go od innych jego imienników, to nie ona była jego ojczyzną. Św. Antoni urodził się około r. 1191 i wychował w dalekiej Lizbonie, stolicy dzisiejszej Portugalii.

2019-05-12

Ta miłość do ludzi była również źródłem dziwnych wydarzeń wiązanych ze Świętym, zwanych cudami. Jak kiedyś Chrystus tak i on nie przywiązywał do nich większej wagi. Były one jakimś naturalnym dodatkiem, następstwem prawie przez niego nie dostrzeganym. Jeśli kiedyś miały miejsce, to zdziałała je jego gorliwość o zbawienie dusz lub częściej jeszcze miłość ku ludziom nieszczęśliwym i chęć pomocy potrzebującym.

Jeśli kiedykolwiek stał się cud za jego przyczyną, to albo dla wprowadzenia kogoś na drogę cnoty, albo dla otarcia łez nieszczęśliwym... To ludzie przywrócili porządek rzeczy i wartości w niezdrowej pogoni za niezwykłością... Święty wzrusza pewnie tylko głową opromienioną aureolą w politowaniu nad naszą małostkowości - pisze jeden z jego biografów. Największym cudem św. Antoniego - to cud jego świętości, pokory, gorliwości, miłości, umartwień, trudów i poświęceń.

Tradycja uważała go jednak za potężnego cudotwórcę już za życia. Najczęściej przypisywano mu cud z koniem (niekiedy mowa o ośle lub mule) rycerza Bonvillo z Rimini, który klęka przed Najświętszym Sakramentem, bilokacja czyli równoczesna obecność w dwóch miejscach w Queyroix we Francji i przepowiednia męczeńskiej śmierci notariusza w Puy, również we Francji. Częste są wzmianki o odczytywaniu ludzkich tajemnic, uwalnianiu od dręczących pokus, przywracaniu spokoju sumienia.

Z Padwą, która tak ściśle splotła się z osobą i mieniem Antoniego, stykał się on początkowo tylko przelotnie. Od roku 1227 przebywa tu częściej, a na stałe zamieszkuje dopiero w ostatnim roku przed śmiercią. I może nie tyle on, ile miasto przylgnęło do niego już za jego życia, a tym więcej jeszcze po jego śmiercią. I nie on, ale Padwa stała się jego dłużnikiem, gdyż dzięki św. Antoniemu sława jej dotarła do wszystkich krajów świata.

Gdy Antoni przybył do Padwy, niczym nie różniła się ona od innych większych miast włoskich tego czasu. Uwikłana w ciągłe wojny z sąsiednimi miastami, skłócona wewnętrznie walkami stronnictw i partii; zarząd miejski był bezsilny wobec uprzywilejowanych baronów i wyższego duchowieństwa, ludność biedna wystawiona na wyzysk bogaczy i lichwiarzy. Towarzyszyło temu znaczne rozluźnienie obyczajów, wzajemna nienawiść i chęć zemsty.

W takiej atmosferze nikt nie wierzył, by uczciwość miała jakiś sens, a sprawiedliwość miała widoki zwycięstwa. Jednak już pierwsze wystąpienia św. Antoniego w roku 122? zdawały się zapowiadać trwalsze skutki. Oto spora grupa jego słuchaczy pod wpływem kazań zwróciła się do niego prosząc o radę i kierownictwo w celu prowadzenia bardziej chrześcijańskiego życia. W ten sposób doszło do powstania Bractwa Pokutujących, którego członkowie zobowiązali się do zachowania Bożych przykazań, uczynków pokutnych i działalności dobroczynnej.

W następnych latach Antoni częściej odwiedza Padwę i głosi całe cykle kazań w różnych kościołach miasta. Odnosi się to zwłaszcza do roku 1229. Święty jak gdyby wyczuł, że grunt staje się coraz podatniejszy, byle tylko poświęcić mu więcej czasu. I nie pomylił się. Po jakimś czasie pozyskał sobie niemal wszystkich, wszystkich ogarnął zapał religijny, a żaden z kościołów nie mógł pomieścić słuchaczy. To właśnie tu spotykamy się nie tylko z entuzjastycznym przyjmowaniem jego słów, ale i z uwielbieniem dla jego osoby. Na czas jego kazań zamierało miasto, ustawał handel, zamykano warsztaty.

Uczestniczył w nich miejscowy biskup z całym duchowieństwem. Zadziwiające powodzenie i skutki kazań, jakie dotychczas towarzyszyły św. Antoniemu, zostały tu jeszcze spotęgowane. Nawrócenia dokonywały się już nie pojedynczo, ale całymi grupami. Oporni poczuli się nie tylko odosobnieni, ale wprost zagrożeni. Konfesjonały były oblężone, a naprawiania krzywd i uczynki pokutne dokonywano nierzadko publicznie.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 03.10.2022