Żywot św. Antoniego

Chociaż Padwa, miasto w północnych Włoszech, stała się miastem św. Antoniego i jej nazwa służy do odróżnienia go od innych jego imienników, to nie ona była jego ojczyzną. Św. Antoni urodził się około r. 1191 i wychował w dalekiej Lizbonie, stolicy dzisiejszej Portugalii.

2019-05-12

We wrześniu r. 1221 lub 1222 miała odbyć się kapituła prowincjalna Romami. W niedalekiej Forli zebrała się przedtem grupa braci, ażeby asystować w czasie święceń kapłańskich, jakie niektórzy mieli otrzymać. Byli i goście z zakonu kaznodziejskiego św. Dominika. Znalazł się tu i brat Antoni zdążający na kapitułę. Przełożony w ostatniej chwili zadecydował, że należałoby wygłosić jakieś kazanie do zgromadzonych. Nikomu przedtem tego nie zlecono, więc nie było chętnych.

Czy z przekory czy wiedziony rządzeniem Bożym zwrócił się z tym do Antoniego w formie polecenia. Ten, uważając to za nakaz posłuszeństwa zakonnego nie mógł odmówić. Obecni znając Antoniego jako pustelnika spodziewali się raczej wesołej zabawy niż poważnego kazania. Ale jakież było ich zdziwienie, gdy Antoni zaczął mówić. Padały słowa jasne i dobrze ze sobą powiązane, pełne mądrości i namaszczenia. Cytaty z Pisma św. były podawane wiernie i właściwie zastosowane. Wierzyć nie chcieli, że głosił je bez przygotowania. A do tego dołączył się głos dźwięczny i pełny, doniosły i czysty. Wszyscy zdali sobie sprawę, że dokonano tu wielkiego odkrycia, że mają przed sobą znakomitego kaznodzieję, uczonego teologa i świętego zakonnika.

Wieść o tym obiegła wnet nie tylko prowincję, ale dotarła do generalnych władz zakonu. Antoni otrzymał zezwolenie i polecenie, by głosił kazania wszędzie: po miastach i grodach, po wsiach i koloniach rolnych. Tak Antoni za pośrednictwem swych przełożonych odnalazł swoją drogę i zlecone mu przez Boga zadanie. Pozostanie mu już wierny do ostatniej godziny swego życia.

Zanim rozwinie działalność kaznodziejską i misyjną przełożeni zwraca ją się do niego z poleceniem, by podzielił się swą wiedzą teologiczną z młodszymi braćmi zakonnymi. Sam św. Franciszek własnoręcznie napisał do niego bilecik: Moim życzeniem jest, abyś wykładał świętą teologię braciom, byle tylko podczas tego studium nie gasili w sobie ducha świętej modlitwy i pobożności.

W ten sposób staje się pierwszym wykładowcą w zakonie franciszkańskim najpierw w Bolonii, potem w Tuluzie i Montpelier we Francji i wreszcie w Padwie. Ale nauczanie teologii będzie tylko jego zajęciem dorywczym. Głównym jego zajęciem będzie kaznodziejstwo i konfesjonał, a pod koniec życia i działalność pisarska.

Kronikarze nie zapisali dokładnie, gdzie Antoni głosił słowo Boże. Najstarsze opowiadanie podaje ogólnie: Długą byłoby rzeczą wyliczać, ile przebiegł prowincji i ile części ziemi słowem Bożym napełnił. Działalność jego objęła prawie całe Włochy i znaczną część Francji, chociaż trwała tylko niespełna dziewięć lat.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 03.10.2022