Relikwie św. Antoniego

2019-05-12


Relikwie św. Antoniego w naszym kościele

3 czerwca 2011 r. uroczyście powitaliśmy w naszej parafii relikwie św. Antoniego przybyłe prosto z Padwy. Zostały one umieszczone na stałe w naszym kościele, w ołtarzu przedstawiającym sceny z życia naszego Patrona.

Jak doszło do obecności relikwii św. Antoniego Padewskiego pierwszego stopnia w naszej parafii?

14 lutego 2011 r. ksiądz proboszcz Stanisław Moś wysłał do prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Świętego Franciszka Konwentualnych Prowincji Padewskiej Świętego Antoniego w Padwie prośbę potwierdzoną przez biskupa Gerarda Bernackiego i Kurię Metropolitalną w Katowicach.

Brzmiała ona następująco:

Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich istnieje od 1 maja 1915 roku. Od początku jest żywy kult św. Antoniego. W każdy wtorek, o ile pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiamy o godz. 8.00 Mszę św. ku czci św. Antoniego, a po Mszy św. jest zawsze nabożeństwo do św. Antoniego. W niedzielę po 13 czerwca uroczyście obchodzimy uroczystość odpustową. W każdy pierwszy wtorek miesiąca czciciele św. Antoniego gromadzą się na spotkaniu formacyjnym. Parafianie za pośrednictwem parafii prenumerują „Posłańca św. Antoniego”
Zwracam się z prośbą o relikwie św. Antoniego, które, jak ufam, przyczynią się do jeszcze większego rozwoju kultu św. Antoniego w parafii.

23 lutego 2011 r. przyszła odpowiedź wysłana przez o. Mirosława Banieckiego OFMConv:

W imieniu O. Wikariusza naszej Prowincji Zakonnej, O. Giovanniego Voltan który jest odpowiedzialny za prośby o "Relikwie św. Antoniego", pragnę poinformować Wielebnego ks. Proboszcza, że wasza prośba została rozpatrzona pozytywnie.
Relikwie św. Antoniego zostaną wam wysłane w najbliższym czasie, postaramy się byście Uroczystość św. Antoniego w tym roku obchodzili już z Relikwiami świętego.

Wraz z O. Wikariuszem życzymy aby św. Antoni przyczynił się do pogłębienia życia duchowego i uświęcenia wszystkich, którzy będą modlili się w waszym kościele.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i Dobro
o. Mirosław Baniecki OFMConv.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 02.06.2023