Nowenna i koronka

Nowenna i koronka do św. Antoniego z Padwy

2019-05-12


Ułożona przez o. Bernarda Franciszkanina
wyd. "Rycerza Niepokalanej"; Niepokalanów 1939r.  

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
DZIEŃ PIERWSZY

MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY:
O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny św. Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mię wziął w Swoją opiekę.
Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski, Kościół św. Wzywa nas, byśmy się do Ciebie uciekali. Ufny więc w Twoją opiekę błagam Cię, św. Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości, by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

ROZMYŚLANIE:
Św. Antoni słyszy w swej duszy słodkie wołanie Chrystusa: "Pójdź za mną". Natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się sławy światowej i mimo młodziutkiego wieku przywdziewa habit zakonu Kanoników Regularnych. Na wzór św. Antoniego bądź zawsze posłuszny wszystkim natchnieniom łaski i nie zatapiaj się nigdy zupełnie w rzeczach ziemskich, gdyż one nie są ostatecznym celem Twego życia, lecz tylko środkiem do osiągnięcia właściwego celu.

MODLITWA:
O św. Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię gorąco, wyjednaj mi u Boga łaskę, naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do marności tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.


LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta - módl się za nami.
Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony - módl się za nami.
Święty Antoni, w miłości gorący - módl się za nami.
Święty Antoni, światem zepsutym gardzony - módl się za nami.
Święty Antoni, darem miłości napełniony - módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo Kościoła Katolickiego - módl się za nami.
Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający - módl się za nami.
Święty Antoni, kwiecie świątobliwości - módl się za nami.
Święty Antoni, krysztale czystości - módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego - módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy - módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych - módl się za nami.
Święty Antoni, pochodnio gorejąca - módl się za nami.
Święty Antoni, młocie na heretyków - módl się za nami.
Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi - módl się za nami.
Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie - módl się za nami.
Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny - módl się za nami.
Święty Antoni, kaznodziejo żarliwy - módl się za nami.
Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący - módl się za nami.
Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych - módl się za nami.
Święty Antoni, przewodniku dusz - módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło pokory - módl się za nami.
Święty Antoni, Arko nowego przymierza - módl się za nami.
Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów - módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku bogomyślności - módl się za nami.
Święty Antoni, przedziwny w mądrości - módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości - módl się za nami.
Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością - módl się za nami.
Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony - módl się za nami.
Święty Antoni, pociecho strapionych - módl się za nami.
Święty Antoni, prorokom równy - módl się za nami.
Święty Antoni, apostole najwrażliwszy - módl się za nami.
Święty Antoni, męczenniku pragnieniem - módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo śś. Wyznawców - módl się za nami.
Święty Antoni, przykładzie czystości - módl się za nami.
Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa - pociesz nas strapionych.
Od gniewu Sędziego najwyższego - broń nas Ojcze święty.
Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli - przyczyń się za nami.
Aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą - przyczyń się za nami.
Aby nas Panna Najświętsza czystymi, niezmazanymi Synowi Swemu przedstawić raczyła - przyczyń się za nami.
Przez tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało - przyczyń się za nami.
Przez Narodzenie Dzieciątka Jezus, od Któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został - przyczyń się za nami.
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali - przyczyń się za nami.
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem z Nim potem na wieki żyć mogli - przyczyń się za nami.
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli - przyczyń się za nami.
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli - przyczyń się za nami.
Przez przyjście Ducha świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył - przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył - przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył - przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg wszystko Duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył - przyczyń się za nami.
Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył - przyczyń się za nami.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami św. Antoni,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię Panie, Wyznawca Twój święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobił i wstawił, i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

RESPONSORIUM "SI QUAERIS"

(Za każde odmówienie tego Responsorium można zyskać 100 dni odpustu. Ci, którzy "Si Quaeris" odmawiają codziennie przez cały miesiąc, mogą raz w miesiącu zyskać odpust zupełny.  <Racc. Pius IX. 25 stycznia 1866 r.> )

Jeśli pytasz o cuda:
śmierć, błąd, utrapienie,
czart i trąd znika,
chorzy biorą uzdrowienie.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy -
i starzy i młodzi.
Niebezpieczeństwa pierzchną,
w potrzebach staranie
ma o każdym Antoni:
świadkami padwianie.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy -
i starzy i młodzi.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczą to wszyscy -
i starzy i młodzi.
-    Dziwnym uczynił Pan świętego Swojego.
-    Wysłucha mnie Pan, gdy zawołał do Niego.

Módlmy się. Niech uwesela Kościół Twój o Boże, uroczysta modlitwa świętego Wyznawcy Antoniego, abyśmy pomocą jego wsparci zasłużyli wiekuistym cieszyć się weselem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 02.07.2022