Nabożeństwo do Świętego Antoniego

wyd. Zakłady Drukarskie Antoni Banasik w Dąbrowie Górniczej 1949

2019-05-12


Módlmy się.
Cudowny Antoni, uciekających się do Ciebie Najlitościwszy Przyjacielu, bądź moim i całego mego domu Opiekunem i Obrońcą. Najbliższych moich i drogich sercu memu zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków. Osłaniaj dom i życie nasze od gromu, ognia, zarazy i spustoszeń wojny. Odwróć Bożą karę i chłostę. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonać obowiązki stanu i powołania. Niech z mego życia na ziemi Bogu będzie chwała, krajowi pożytek, bliźnim pomoc i przykład, mnie pewność zbawienia wiecznego. Duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, słowem całego siebie Tobie oddaję. Kieruj i rządź mną tu na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Boży Sąd i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

Litania do świętego Antoniego.
Kyrie, eleison! Chryste, elejson! Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święty Antoni, Padewski - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłośniku Dzieciątka Jezus - módl się za nami!
Święty Antoni, Sługo Matki Niepokalanej - módl się za nami!
Święty Antoni, Wierny synu świętego Franciszka - módl się za nami!
Święty Antoni, Mężu wytrwałej modlitwy - módl się za nami!
Święty Antoni, Perło ubóstwa - módl się za nami!
Święty Antoni, Czystości przykładzie - módl się za nami!
Święty Antoni, Wzorze posłuszeństwa - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłośniku życia ukrytego - módl się za nami!
Święty Antoni, Gardzący chwałą ziemską - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłości Bożej rycerzu  - módl się za nami!
Święty Antoni, Wielkością cnót jaśniejący - módl się za nami!
Święty Antoni, Kapłanie według Serca Bożego - módl się za nami!
Święty Antoni, Za wiarę gotowy na męczeństwo - módl się za nami!
Święty Antoni, Doktorze Kościoła świętego - módl się za nami!
Święty Antoni, Dusz ludzkich apostole - módl się za nami!
Święty Antoni, Bojowniku wiary - módl się za nami!
Święty Antoni, Nauczycielu Prawdy - módl się za nami!
Święty Antoni, Młocie heretyków - módl się za nami!
Święty Antoni, Skarbnico Pisma świętego - módl się za nami!
Święty Antoni, Potężny kaznodziejo Chrystusowy - módl się za nami!
Święty Antoni, Nawracający grzeszników - módl się za nami!
Święty Antoni, Pogromco występków - módl się za nami!
Święty Antoni, Aniele pokoju - módl się za nami!
Święty Antoni, Odnowicielu dobrych obyczajów - módl się za nami!
Święty Antoni, Serc ludzkich zwycięzco - módl się za nami!
Święty Antoni, Opiekunie uciśnionych - módl się za nami!
Święty Antoni, Postrachu złych duchów - módl się za nami!
Święty Antoni, Wskrzeszający umarłych - módl się za nami!
Święty Antoni, Rzeczy zgubionych patronie - módl się za nami!
Święty Antoni, Chwalebny cudotwórco - módl się za nami!
Święty Antoni, Święty całego świata - módl się za nami!
Święty Antoni, Ozdobo zakonu serafickiego - módl się za nami!
Święty Antoni, Wesele dworu niebieskiego - módl się za nami!
Święty Antoni, Łaskawy u Boga nasz pośredniku - módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie, eleison! Chryste, elejson! Kyrie, eleison!

K.: Módl się za nami, Patronie nasz, święty Antoni!
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się. Boże, Któryś świętego Antoniego uczynił ludowi Twemu pomocnikiem do zbawienia wiecznego, użycz nam, prosimy Cię pokornie, tej łaski, abyśmy zasłużyli tego mieć za orędownika w niebie, który tu na ziemi był dla nas nauczycielem życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Responsorium.

K.: Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki, * Uprosisz jej zawsze z Antoniego ręki.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Za Jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, * Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem, * Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy * I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą * I z Padewczykami cuda jego głoszą.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi świętemu, * Który taką władzę nadał Antoniemu.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Weź nas w opiekę swą, Patronie nasz, święty Antoni!
W.: Niech nas twa prośba od złego ochroni!

Módlmy się.
Najmiłosierniejszy Boże, któryś świętego Antoniego łaską przedziwnego pośrednictwa obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi Jego pokornie Majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 06.07.2022