Nabożeństwo do Świętego Antoniego

wyd. Zakłady Drukarskie Antoni Banasik w Dąbrowie Górniczej 1949

2019-05-12


W kościele, w każdy wtorek odprawia się nabożeństwo ku czci świętego Antoniego z Padwy. Jeżeli nabożeństwo to odprawia się rano i wieczorem, wtedy na wotywie do świętego Antoniego wierni śpiewają pieśni antoniańskie, po mszy świętej kapłan odmawia modlitwy 1, 2, 4 i 5, wierni chóralnie odmawiają 3 i 6. Na wieczornym nabożeństwie wierni śpiewają Litanię 7, kapłan modlitwę 8, następnie na przemian z wiernymi śpiewa responsorium 9. Po modlitwie 10, wierni śpiewają pieśń 11.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Błogosławieństwo. Pieśń 12. Jeżeli nabożeństwo odprawia się tylko rano, albo tylko wieczorem, układ nabożeństwa stosowany do warunków miejsca i czasu. Czciciele świętego Antoniego w swym prywatnym nabożeństwie mogą korzystać z modlitw i pieśni według wyboru.

Jeżeli cudów szukasz, idź do Antoniego, *
Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego. *
Morze się ucisza, czarty uciekają, *
Umarli na nowo do życia wracają.
Za Jego przyczyną: chorzy zdrowo wstają, *
z rąk i nóg pojmanych okowy spadają, *
kalecy się cieszą członków uzdrowieniem, *
zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.
W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy *
i w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy. *
Tak wszyscy u Niego ratunek odnoszą *
i z Padewczykami cuda Jego głoszą.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, *
Który taką władzę nadał Antoniemu.

K.: Weź nas w opiekę święty Antoni,
W.: Niech nas Twa pomoc ode złego broni.

Módlmy się.
Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, który świętego Antoniego, Wyznawcę i Doktora swego, cudami wsławiać nie przestajesz, racz nam dać przez Jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy od wszelkiego utrapienia i nieszczęścia wybawieni, cnotliwie chcieli żyć tu na ziemi, a w niebie mogli wraz z Nim wychwalać Cię na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlmy się.
Święty Antoni, hojnie obdarzony łaską Bożą, wymódl nam odzyskanie, utraconej przez grzech ciężki, łaski poświęcającej. Ciebie uczynił Bóg wielkim Świętym, możnym Cudotwórcą, odnalazcą zgub, naprawicielem szkód, obrońcą uciśnionych, Orędownikiem skutecznym niechże więc i my, garnący się z ufnością do Ciebie, doznamy Twej pomocy i opieki. Odpędź od nas szatana, zamierzającego nas skrzywdzić. Opamiętaj krzywdziciela i natchnij go, by krzywdę naprawił i szkodę wynagrodził.
Oświeć tych, co wagi sprawiedliwości w ręki mają, aby sprawiedliwe były ich wyroki.
Zachowaj nam dobrą sławę, broń przed potwarcą i jego ostrym językiem i złym sercem.
Nie daj nam, święty Jałmużniku, zginąć z braku pokarmu i zaopatrzenia w czasie choroby i niedołęstwa.
Uproś błogosławieństwo Boże dla naszej codziennej pracy, pomnóż i zachowaj nasze siły.
Ojcze ubogich i uciśnionych, gdy niepewność jutra w rozpacz pchać nas będzie, przybądź zawsze z skuteczną pomocą.
Bądź tarczą i obroną dzieci, oddanych Ci w opiekę przez troskliwe matki.
Natchnij ufnością i wiarą w Opatrzność Bożą ojców, przychodzących do Ciebie w rozterce ducha.
Strzeż, zachowaj i błogosław wszystkim, garnącym się pod Twoją opiekę. Niech przy Tobie i za Twym wzorem wszyscy uczą się kochać Bogarodzicę Maryję i czcić Jej Boskiego Syna.
Przyrzekamy Ci unikać zbytku, pijaństwa i obmowy bliźnich.
Obiecujemy panować nad namiętnością gniewu i nieczystości.
Pragniemy być sługami i posłannikami zgody, pokoju i poszanowania prawa Bożego i kościelnego.
Kapłan odczytuje prośby ...
Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...


Módlmy się.
Wielki, pełen chwały i majestatu Boże, Panie Jezu Chryste, oświeć umysł mój. Daj mi wiarę mocną, ufność stałą i miłość doskonałą. Daj mi, Panie, bym wierny był Twoim prawom, posłuszny Twym natchnieniom, we wszystkim szukał pełnienia Twej świętej woli. Amen.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 03.06.2023