Człowiek Ewangelii

Święty Antoni człowiekiem ewangeliczny

2019-05-12

Święty Antoni przez całe ziemskie życie był człowiekiem ewangelicznym; jeśli czcimy go jako takiego, to dlatego, że wierzymy, iż był w szczególny sposób przepełniony Duchem Pańskim, który ubogacał go wspaniałymi darami i pobudzając od wewnątrz do podjęcia dzieła, które znane podczas czterdziestu lat jego życia, nie wyczerpuje się z upływem czasu, trwając nadal żywe i opatrznościowe także i dziś.

Zapraszam was nade wszystko do rozważania tej ewangeliczności, która jest jedną z racji, dla jakich Antoni został ogłoszony świętym. Bez wykluczenia czy preferowania czegokolwiek, należy stwierdzić, że jest to znakiem, iż świętość osiągnęła w nim najwyższe szczyty, podbijając wszystkich siłą przykładu i zapewniając kultowi świętego Antoniego olbrzymi zasięg w świecie.

Zaiste, trudno byłoby znaleźć w katolickim świecie miasto czy wieś, gdzie nie byłoby przynajmniej ołtarza albo obrazu Świętego; jego pogodny wizerunek rozjaśnia ciepłym uśmiechem miliony chrześcijańskich domów, w których wiara ożywia za jego sprawą nadzieję w Opatrzność Ojca Niebieskiego. W odczuciu wiernych i bezbronnych, jest on uznany za ich Świętego, zawsze gotowego i uważnego orędownika.

Exulta, Lusitania felix; o felix Padua, gaude - powtórzę za moim Poprzednikiem Piusem XII: raduj się, szlachetna ziemio portugalska, że na czele licznego zastępu twoich wielkich franciszkańskich misjonarzy stoi twój syn. A ty, Padwo, ciesz się: do chwały rzymskiego, a nawet przedrzymskiego pochodzenia, do chlubnych dni twojej historii, przybywa najwyższy zaszczyt strzeżenia wraz z grobem świętego   Antoniego, wciąż żywej pamięci o nim. Stąd bowiem rozeszło się i brzmi nadal w świecie jego imię, dzięki owej szczególnej nucie, o której wspomniałem: czystości jego postawy ewangelicznej.

Patron Św. Antoni

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 29.05.2022