Kościelny Inspektor Ochrony Danych

2019-05-21

 

Kościelny Inspektor Ochrony Danych
ks. dr hab. Piotr Kroczek

Dane adresowe:
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: kiod@episkopat.pl
tel.: (22) 530 48 00, (22) 530 48 87
 

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych
Ks. Adam Sekściński
e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl
Kancelaria Kurii Metropolitalnej
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Adres do korespondencji: Skr. poczt. 206, 40-950 Katowice

Zadania Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych
1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;
2. monitorowanie przestrzegania niniejszego dekretu oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3. współpraca z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych;
4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo:
– mieć pełną informację o swoich danych i prawach… */;
– żądać dostępu do swoich danych (w dowolnym momencie);
– żądać poprawienia (sprostowania) swoich danych;
– żądać usunięcia swoich danych (bycia zapomnianym);
– żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych;
– żądać przeniesienia swoich danych;
– wnieść sprzeciw na przetwarzanie swoich danych;
– wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych.

Można też żądać informacji:
1. Czy dane dotyczące osoby pytającej są przetwarzane?
2. Jaki jest cel przetwarzania?
3. Jakie są kategorie tych danych?
4. Jacy są odbiorcy tych danych (komu i w jakich celach są przekazywane)?
5. Jaki jest okres przechowywania tych danych?
6. Jaki jest system automatycznego podejmowania decyzji?
7. Czy jest stosowane profilowanie?
*/ w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

SKARGA NA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DO KIOD
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych nie jest zgodne z przepisami Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. może zgodnie z art. 41 Dekretu złożyć skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, a następnie do właściwej dykasterii Stolicy Apostolskiej, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skarga na administratora danych osobowych do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – formularz

Uwaga:
Inspektor ochrony danych szczebla diecezjalnego jest urzędem kontrolnym i interwencyjnym czyli nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych w parafiach. Natomiast jedynym organem rozpatrującym skargi jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
Ponadto w trybie upominawczym osoba, której dane przetworzone zostały niezgodnie z prawem może skierować żądanie usunięcia nieprawidłowości do:
– administratora danych (proboszcza parafii),
– inspektora ochrony danych (IOD) w diecezji,
– Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (KIOD)
i w tym przypadku nie obowiązuje zasada instancyjności, a wszystko się opiera wyłącznie na woli osoby zgłaszającej żądanie.
 
Polecane strony www:
Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Portal wiara.pl - ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 03.10.2022